2009/04/07

Dima eta Urkiolan borrokatzen

1937ko Apirilaren 7ko Eguna egunkarian frontearen berri jasotzen dugu: Molaren tropak Dima eta Urkiola erasotzen ari dira. Eta gudariak eusten!
Honela dio:
"EUZKO GUDA-OÑETAN
Paxistak gogorkiro joten jarraitzen dabe, baña gure gudariak kemenez eusten dautse.
Diameta Urkiola gañerantz egin ditue paxistak joaldi guztiak.- Guda tramankulu ugari agertu ta erabili ditue ekiñaldietan, baña gure gudariak, euzkotarren sendotasunez, oiñik oin zaindu ditue euren lurrak.- Urkiola'koei lagun egiten joyazan saialdi bat ezerestuta laga dabe Elorrio´tik.- Egazkin bi lurrera"
ARGAZKIA
Ondoren ertzainak desfile batean agertzen dira. Eta argazkiaren oinak honela dio:
"Ertzain oneik, trebetasun andijetaikua dabela, argazki onetantxe ederto ikusi daikezu. Eta ez uste ixan New York'kuak edo direla. Euzkadi'kuak dira, ba."

No hay comentarios: