2010/04/12

Apirilaren 12an Eguna astelenez

Estraineko aldiz, astelehen batez Eguna egunkaria argitaratu zuten apirilaren 12an: astearte 13an ez argitaratzeko izango zen? 87garren alea, nazio arteko gaiei dedikatuta izan zuen bere lehen orrialdea: Belgikan egindako auteskundeak izan ziren gai nagusia:
VAN ZEELAND'EK GARAITZARIK ANDIENA LORTU DAU BRUSELAN
Itxaropenez beteriko berria zen paxistei emandako jipoi bat bezala:
"Van Zeeland'ek 275.840 autarki lortu zitun; Degrelle, paxisten burukideak 69.242.- Alemania eta Italia'n aserre biziz paxistakeriaren ondamendi hau dala-ta.- Frantzia, Inglaterra eta Ameriketa'n poz eta atseginez artu da Van Zeelan'en garaitzea.- Rex alderdiak indarrik artu al izango ete dau oraingo ondamenditik urteteko?

No hay comentarios: