2010/04/08

Apirilaren 8an Agirreren hitzaldia

Joseba Andoni Agirre lendakariaren hitzekin irekitzen du 1937ko Apirilaren 8ko Eguna egunkariak, frontearen aipamenekin batera.
Euzkadiko gobernua osotu zenetik sei hilabetera, lehendakariaren hitzak hartu zuten garratzi gehien egunkarian. Honela zioen:
Sinismena garaitzean, indarra guda-oñetan
Euzkadiko lendakariak dei ein eban irratiz orañarte lez zindo eta itxaropentsu jarraitu dagigun, gure indarrak gudarako batuaz.- Barazar'en paxistak bizi ta gartsu agertu ziran egazkiñak lagunduta.- Gure mutillak joaldiak ixildu ta geratuten jakin eben.- Paxisten egazkiñak erri baketsuak suagatuten jarraitu eben.

No hay comentarios: