2010/06/05

Burrukaldi gogor eta ikaragarri ekainaren 5ean

Ekainaren bostean borroka areagotu egin zen Eguna egunkarian datorrenaren arabera:
Egazkin bi beratu yakozan atzo arerioari burrukaldi gogor eta ikaragarri ondoren
Euretariko bat "Fiat" erakua, La Arena'n (Abanto-Zierbana) jausi zan.- Eruatzallea italiarra zan, agirietatik atara daikenez.- Beste egazkiña, suagalari andietakua, itxasora jausi zan.- Guda-oñetan, arerioak Lemoaitz artu nai izan eban atzo goizaldean, gure mutillak itsumustuan artuko zitun ustean, baña lengo lekura biurtu bearrean aurkiti zan, gureak zindoki erantzun eutselako.

No hay comentarios: