2010/01/14

Urtarrilaren 14 ostegunez

Ostegun honetako Eguna, dozena betetzen duen alea, Arana-Goiriren esaldi batekin "argituta" dator: "Il nayago dot ikusi baño aberrijaren amaya".
Nazioartea da gai nagusia lehen orrialdean. Sei zutaberen zabalerarekin nazio arteko izenburua agertzen da: "ingalandarrak gertu itxas neurriak artuta". Eta azpizenburu bezala Hitlerren aipamen bat: "Marrokuetako araudirik eztauala zapalduko diño Hitler'ek, baña ori egia dala ziurtatzeko España'ra ta Marrokuetara gixon bakarrik be eleuke bialdu biar eta gitxiago arma ta guda-gairik.

No hay comentarios: