2010/01/19

Urtarrilaren 19an hamaseigarrena

Andu Lertxundiren eleberria bezala, hamaseigarrena berezia izan zen. 1937ko urtarrilaren astearte hartan, 6 orrialde idatzi zituzten erredakzioan, asteleheneko eguna aprobetxatuz (ez ohi zen egunkaririk editatzen).
Lehen orrialdea ondo ornituta dator gai ezberdinekin:
  • Nazioarteko berriak izenburu nagusian: "Frantze'ri bere asmo ta gurarietan jarraitzen ezpa'dautse, Españar gobernuagaz artu-emonean asiko da" dio hiru zutabetara
  • EGUNON zutabean, editorial antzera hauxe dio "Berandutxu bara bere, ulertu dabe alderdi batzuek, orainartean erabili izan dituen bideak okerrekoak izan dirala. Euzkadi'ko yaurlaritza sortu zanean, ez egoan gure aberri onetan, Euzkadi'rantza begira, alderdi bakar bat baño: Alderdi Abertzalea. Beste alderdi guzti guztiak Españarantza begira aurkitzen ziran, baina eskuma aldekoak, eta baita ezkerraldekoa bere."
  • Xabier Lizardiri ere tokitxo bat eskaintzen diote
  • eta gudari talde baten argazkia argitaratzen dute tropen kemena sendotzeko, azalpen honekin "OTXANDIANO GUDALOROKO IXARDUNAK AREYUARI KENDURIKO GAUZEKAZ"

No hay comentarios: