2010/01/09

Urtarrilaren 9an zortzigarren alea

Eguna egunkariaren komunikatzaileek euskarazko egunkari jeltzalea ateratzen jarraitu zuten bigarren astez: eta zortzigarren alea guda usaiez atera zuten, urtarrileko bigarren larunbatean.
Lehen orrialdean itsasoan gertatutako borroka bat ateratzen dute:
"Nabarra" ateuna bera bakarrik "Belasko" eta beste ateun baten aurka burruka gorrian.
Kañoyak su-otska gori-gori, baña biotzak beroago, esan dausku mariñel batek.- Paxisten ontziak koldartuta iges egin dabe itxaso - zabalerantz arineketa bixian
Umorea mantentzeko denbora ere hartzen dute kazetariek LAPURRAK ETA LAPURTUBAK izenburupean, egoera barregarri bat adierazteko.
Paxisten lapurrak - ¡Etzatezala estutu andre! Eztozu igarten España gaizkatuten diñardugula?

KONTINENTEKO ISLAK
Europako giroa suz eta tiroz beteko ote zenaren susmoa zeukaten, eta honela adieratzen zuten azken orrialdean:
Europa´ko gudea gañian-ete?
Alemani'k gudarijak bialdu dauz Marrokuetara.- Ori dala-ta Frantze'k ostera, bere guda ontzijak, Casablancara.- Ingalandarrak zur. ¿Zer jazoko-ete?
Informazio horrekin batera Areik Aldijak izenburupean argazki bat: dantzariak erromerian pozik dantzari

No hay comentarios: