2010/01/20

Urtarrilaren hogeian Espainiako berriak

Urtarrilaren 20ko Egunak denetarik dakar bere lehen orrialdean.
Aleman eta italiar paxista anker-as-eziñak nai dabena lortu arte bakerik ez.
Epea luzati beti paxistak, bitartean zoli ibilteko.- Erantzun labanak, baña egitada latzak.- Itz ederrik naikoa da onezkero, ta emekerik be bai.- Marruekoak alemanak izango dira laster.
Baina Espainiako aipamen bat azpimarratzen du: Errepublikaren lorpen handi bat izan zena. "Españar gudako izparrak-eta
Errepublikar gudariak Cerro de los Angeles artu eben atzo goxian berreun lagun atxilotuaz. Hospital Clinico lurrera jasutian paxistak mille baño geyago galdu ebezan.- Guda-onetako izparrak, Queipo'k esan dabenez Sevilla'n amalau milla umezurtz ei dagoz gurauak idea okerratakuak ziralako"

Tartean, gudarien argazki bat, jai eguna hartu zuteneko batailoi bat, azalpen honekin: "OTXANDIANO GUDALOROKO TALDE EDERRA ERRIKO JANTZITA"

No hay comentarios: