2010/01/13

Urtarrilaren 13an asteazkenez

Eguna egunkaria 1937ko urtarrilaren 13an bere hamaikagarren alea argitaratu zuen.
Txantxa gutxi zekarren lehen orrialdean.
Ultimatum moduko bat nazio arte mailan eta txisterik ez. Honela titulatzen zuen:
"Berlin eta Roma'ko gobernuak berrogetazortzi ordu barru erantzun biarko dautse Ingalanda'ren agiriari."

Horrez gain, Bilboko "Campo Volantin" pasabidean eroritako bonba baten kalteak.
Argazkiaren oinean honela zioen: "Doistar egazkinak jaurti ebezenetako suaga bat, Campo de Volantin deritxon kai ertzian jausi zan. Eta jakiña, areik birrindutakua, guk barriztau egin biar. Ortan ari dira or agiri diran treznak."

No hay comentarios: