2010/01/04

Urtarrilaren 4an Egunarik ez

Urtarrilaren 4an ez zen Eguna egunkaririk argitaratu. Astelehena zenez, ez zuten kaleratu ale berririk, beste egunkari askok egiten zuten bezala. Igandean jai eguna ospatzeko ohitura (edo Euskaljakintzan esaten dutenez izkundea) zegoen.
Horregatik gaurko egunez, igandeko alean argitaratu zen argazki bat ekarriko dugu: Bilboko zubi zahar bat. Eta kazetaritza genero berri bat erabiltzen zutela aitortu dezakegu: argazki-erreportaia eta kritika ekonomikoaren artekoa. Bere galdera-salaketa zenbat diru bildu den jakitera bideratzen da. Eta gainera sare sozialaren konplizitateta bilatzen ari da.
Honela dio argazkiaren oinak:
¿Ezagutzen dozu zubi hau irakurle?
Ondo zara da ba. Bilbao'ko udaletxiaren aurrian aurkitzen dana dozu; itxi ta iriki egiten dana. Lan bertatik igarotia txakurtxiki bat ordaindu biar ixaten zan. Orain dubarik. Len zubi ederra zan. Orain, bere albuan ederragua egiten dabelarik, maxkal lotu da. Dana dala, jakingarrija ixango litxake, zenbat txakurtxiki batu ixan daun zubi orrek jakitia, ¿ezteritxozu?
TRANSKRIPZIOAK
Igande horretako testuen transkripzioak Google Docs-en aurkitu dezakezu

No hay comentarios: