2010/01/03

Unamunoren omenez hirugarrenean

Urtarrilaren hiruko alea, hau da, hirugarrena zenbakia ondo jarrita, argitaratu egin zen 1937ko egun goibej haietan.
Eta editoriala, Unamunori dedikatu zioten:
Goyan bego
Gure lotsa ta begiramenik itzalena ildakoari. Eriotziaren oindian gorputz ilotzen aurrian ta gure espanetatik otoitz bigun eta samurra dua bere aldez. Gure ziñestiak orixe irakatsi ta aginduten dauskue
Transkripzioa Google Docs-en aurkitu dezakezu

No hay comentarios: