2010/01/17

Igandean hamabosgarren alea

Eguna Hemeroketan1937ko Urtarrilaren 17an, igandez, Eguna egunkariak hamabosgarren alea kaleratzen du.
Hasteko eta bat nazioarteko gaietan Europako auzia ateratzen da: "Europa'ko auzia len lez dago.- Barriketak laga ta erabagiak artu ta bete biar dira, diñoe frantzetar izparringiak"
Baina komunikazio mundutik aparte, diplomaziaren mugimenduak ere azaltzen dira azpitituluan: "Alemani, Rusia, Ingalanda, Frantze eta Italia'ren ordezkariak batzar barri bat egingo dabe. Erabagi ziatzak artuko ei dabez oraingo onetan egingo dabezan jardunaldietan. Portugal'eko gobernua gertu bakiaren aldez ekiteko Ingalanda'k eskatu dabenian.- Beste izparrak."

GIZARTE LAGUNTZA ZERBITZUAK
Orduko gizarteak, gerraren erdian, bere ahaleginak eta diruak, antolatu behar izan zituen, gerraren kalte kolateralei, aurre egiteko. Sufrimendua ere gero eta argiago azaldu zen Bilboko kaleetan, zauritutako pertsonak ugaritzen joaten zirelako; horregatik sekulako argazkiarekin lagunduta, honela dio Egunak lehen orrialdean: "Paxistengandik igesik etorririk Bilbao'n aurkitu ta gexotu diranentzat etxe eder hau gertatu dau Sorospide Zainguak

No hay comentarios: