2010/01/11

Urtarrilaren 10ean gerraren beldur

1937ko Urtarrilaren 10ean Egunak bere 9. alea kaleratzen du. Lehen orrialdea bi gai: gerra hedatzen ari dela eta gehiago zabaltzeko beldurra daukatela; eta euskararen egoera.

GERRA HEMEN ETA EUROPAN
Garai artako politikariek eta jende adituek argi zeukaten hemengo gerra Europan gertatzen zenarekin zerikusi estua zeukala. Horrtegatik beste herrialdeen aipanema etengabe agertzen da: Alemania, Frantzia, Inglaterra... Eta hemengo gerran gertatzen dena, etorkizunerako tendentzia izango dela pentsatzen dute. Eta demokrazieki ohiu bat botatzen diote Bilbotik. Horregatik izenburuek honela diote:
CEUTA'N GUDALETXIAK (KUARTELAK) EGITEN DABIZ ALEMANENTZAT
Eta Frantze ta Ingalanda zer egin jakin ezta itsumustuan.
Jarraian diru kontuak aipatzen dituzte, gerran inbertsio handiak egiten direlako; eta alperrik galdu ere!
España eta Euzkadiko erri baketsuak apurtuten saspireun milloe markotan eralgi dauz Alemani'k

EUSKARAREN PRESENTZIA ETA ERABILPENA
Beste gai bat sarri agertuko dena ere, euskararena izango da. Mantxetaren ondotxoan honela aldarrikatzen du:
Aberkide matia: Zu euzkelduna zarala izparringi abertzalietan argitaltzen doguzan euzkerazko idazkijak irakurten ezpadozuz, zu etzara benetako jeltzalia.

No hay comentarios: