2010/05/18

Asteartean Zornotzan gogor borrokan

Maitzaren 18an frontea Bilbora hurbiltzen hasia zegoen, mendietatik Ibazabalen ibarrera bajatuz: Amorebieta-Etxano zen bidegurutze preziatua. Eta Francoren ejerzitoak indar guztiak erabili zituen. Honela titulatzen du Eguna egunkariak astearte horri buruz:
Gogorrenik-gogorren jo zuan arerioak Zornotza'n
Alegiñik asko egin zuten paxistak Zornotza ingurutan aurrera egiteko, baño odolez gorri ta gorputz-estalita utzi zitun ango basterrak.
ZORNOTZA'N
Arerioak gogorrenik-gogorren jo du.
Ereñegun itxasotik, aidetik eta legorretik etengabean ekin zioten.
Joaldi gogorra izan du; guretarrak lur zabalari egokiago eusteko, errizuloa utsi ta atzeragoko lekua artu bearra izan du. Egokitasunari begira egin dute ori gure gudariak.
Arerioak urratz bat eman du aurrera Zornotza'ko inguruak, odolez gorri eta gorputz estalita ango basterrak.
Ainbat mendi gailur eta malkarrek ikusi dutena ikusi zuan Zornotza'k.
Arerioaren gizonak-gizon ilotzik pilotuta ikusi zituan eta gure gudari errimeen berdin gabeko adorearen testigu izan zan.

ERREPUBLIKAREN EGOERA
Azken orrialdean toki nahikoa ematen dio Errepublikaren gobernu osotu berriari: plan gogorrak aplikatu behako dituela adieraziz.

No hay comentarios: