2010/05/02

Maiatzaren bian joaldi gogorrak


Maiatzaren 2an joaldi gogorrak aipatzen dira Eguna egunkariaren lehen orrian. Hilabete luze Ipar Frontea astitzen hasi zirenetik pasatuta zegoen, eta igande honetan igertzen zen nekea eta sufrimendua:
EUZKO GUDA-OÑETAN
Atzoko joaldi gogor eta indartsuak
Muniketa tontorrean milla baja gitxienez egin yakozan arerioari.- Sollube'ren oñetan burrukaldi beruak.- Arma ugari laga eben paxistak gure eskuetan. Gudontziak guda-oñak suagatzen

BUELTA EMAN NAHIAN
Eta azken orrialdean langileen eguna ospatzeaz gain, Espainiako beste fronteetan gertatzen zena aipatzen da, animoak igotze aldera:
"Errepublikaren joaldi gogor ta indartsuak dira guda oin guztietan.
Mayatza'ren lenengo eguna andikiro ospatu dabe erririk geienetan.- “España” urperatu orduko azpi-gogor baten billa ibilli zala uste da.- Italian jaiotzak geitu ta ugaritzeko asmoz sariak.- Frantziako gudontzia Castro Urdiales'era."
azken orrialdean

No hay comentarios: