2010/05/06

Maiatzaren seian bakea mendietan

Maiatzaren lehen osteguneko Eguna egunkarian bakea zen nagusi: eguraldi ona egin zuen arren, frente ezberdinetan, baketsu egon zirela adierazten dute kazetariek:
Egun baketsua izan zan atzokua gure mendietan.
Bermeo'tik Eub'raño kañoiak sua jaurtiten ekin eben eta pusillak lanean ibilli ziran, baña ondorenik barikl.- Paxisten egazkiñak guda-oñak eta guda-atzeak suagatzen.. Burrukaldi gogorrak gertuten?
Zer esan gitxi emoten dausku atzoko egunak.
Eguraldi argi ta garbia zan goizetik."
Lehen orrialdean ere bi argazki agertzen dira, nazio arteko egunkarietatik hartuta.
Ezkerrean nazien buruzagi bat Salamancan agertzen da. Eskuinean Gernikako bonbardaketari buruzko gogoeta bat.
Paxistak, egazkiñak erabiliaz, lan ugari egingo ete ebeb bildurretan ibilli giñan.
Gure bildurrak okerrekoak izan ziran orraitik.
Aspaldion egin diran joaldi gogor eta burrukaldi gordiñen ondoren, atzoko eguna bake-eguna izan zan.
Joaldiak egin ziran, egia da, baña indarrik barik".

IRUDI PARE BAT
Lehen orrialdean ere bi irudi agertzen dira, gerraren alde ezberdina ilustratzeko:
ezkerraldean nazien buruzagi bat Salamanca hirian desfile batean; eta eskuinean, Gernika bonbardatu zuten hegazkinak Francorenak ez zirela esateko "Daily Heraldetik hartutako txiste bat, abisiniako umeen arteko elkarrizketa batekin.

No hay comentarios: