2010/05/23

Maiatzaren 23an Abisiniako gerra

Eguna egunkarian, igande 23an nazioarteko aipamena aurkitzen dugu hirugarren orrialadean:
Gure gudeari amaya billatu ta emon naiean
Bare-aldi edo arminsticio'rik egingo ete da gudan diarduen erbestetar guztiak kanpora jaurti arteraño? Asmo orixe agertu dautse Inglaterra'ko gobernuak Frantzia, Belgika,Alemania eta Italia'ko gobernueu.- Frantzia eta Belgika'koak gertu.- Italia ukatu? Van Zeeland izentatzen da bitarteko.

ARGAZKIAN BILBAO EZTA ADDIS ABEBA
Italairrak patxadaz zearkatu ebezan Abisinia'ko lurraldiak arrizki andirik barik, ganbelu gañetan. Euzkadi'n ostera, guda-gabe aurreratu benetaikuaz be ezin dabe lortu euren gugaririk. Emen bapo zulatzen dautxez italiarrai euren narru-zarrak.
Eibarren Gerra Zibilaren lekuko bat topatu genuen Jesus Gutierrezen lanari esker, udaberri hartako gertaerak abesti batetan biltzen zituena. Hona hemen Imanol Ortiz de Zarateren kanta.

No hay comentarios: