2010/05/28

Maiatzaren 28an Espainiako berriak

Ostiral 28eko berriak irakutzen ditugu Eguna egunkariaren larunbateko alean. Erasoak oso bortitzak eta odoltsuak ziren Bilbo inguruko herrietan, eta ondo zetorkien beste nonbait izandako berri onekin hastea. Horregatik Andaluziako uretan gertatutakoak edo Catalunyan egindakoak ateratzen ditu lehen orrialdean:
Españar gudako izparrak-eta
Errepublikar egazkiñak "Baleares" paxisten ontzia suagatu eben
Gudontzi ori Cadiz'era sartu zan estu ta larri, kalte andiekaz.- Joaldi bulartsuen ondoren, Esplegueras erria artu eben errepublikar gudariak eta Saelices eta Ribas'en aurrez-aurre geratu ziran.- Uri oneik laster eskuratzea ba'daike.- Catalunya'ko egazkiñak Fuentes del Ebro eta Hueska'ko guda-tokiak suagatu zitueza"

GUDARI OSPETSU BATEN HILETA
Irabazteko esperantza ez galtzeko izenburuaren ondoan, gudarien buru izandako Iñaki Aranaren hileta elizkizunak agertzen dira argazki eta guzti:
Aranegun ospatu zan Portugalete'n Arana'tar Iñaki gudalburubaren obiratzia. Euzko-Gudarozteko zuzendari ta Euzko-Alderdiko agindariak antxe ixan ziran, ain adoretsua ixan zan euzko-gudariari azken agurra egiten. Argazki oneitan ikusi daikezubenez, ikusgarria ixan zan egingo ilun ori, gudari ta errikide ugari bertaraturik. Aintza Euzkadi'ren ziñopai.

No hay comentarios: