2010/05/22

Maiatzaren 22an gogor Arabako frontean

Igandeko Eguna egunkarian, Maiatzaren 22, zapatuko gertarerak irakurtzen ditugu. Eta gauzak ez daude txantxetarako. Hegoaldeko frontea, hau da, Arabatik Gorbeirantza datorrena gogor ari da jotzen bere estrategia guztia erabiliz: lehendabizi hegazkienen bonbardaketa, ondoren artileria, eta den dena txikituta dagoenean, oinezko gizonak pasatzen dira. Honela deskribatzen du titularretan:
Gogorki jo eban arerioak Arabako guda-onetan
Egazkiñak tokia gertu ta landu eutsen bere joaldi indartsuetarako.- Artilleri ugariz agertu zan eta oñoizkorik tankerik geien erabilli ebazan.- Gure mutillak, orratio, zindoki kementsu ta indartsu eutsi eutsen, zigorrik odoltsuena berari ezarriaz. Itxasertzetik Zornotza ingurutaraño bakea ta bare aldia
Iñoz baiño gogotsuago lagundu bearrean gara gure gudariei

LEHENDAKARIA TROPEKIN ARGAZKIA TA GUZTI
Lehen orrialdean Agirre lehendakariaren bisita baten berri aurkitzen dugu, argazki baten laguntzrekin. Tropen animoak igotzeko, frontetik gertu "errebista pasatzera" edo joango zen, gauzak eta pertsonak nola dauden lehen eskutik jatikteko. Honela dio argazkiaren oinak: "Euzkadiko lendakari agurgarrija, Agirre'tar Joseba Andoni, gure gudarijen adore ta buru-eskeintzak, berak, berenez ausnartu gura ixaten dauz, eta orretrako guda-oñetara lantzian bein osteratxua egin oi-ixaten dau. Ona emen, ostera orreitaiko baten gure lendakari jauna, gudari an_tzo (?), gudalburu batzuk lagun dauzala".

No hay comentarios: